ประวัติบริษัท
         
  

        บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2540  โดยกลุ่มบุคคลที่มี
ประสบการณ์ในด้านสีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งกิจการ
ได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทำให้บริษัทมีความพร้อมทั้ง
บุคลากรประสบการณ์ และความชำนาญเกี่ยวกับการผลิตสีสำหรับใช้
ในอุตสาหกรรมพลาสติกทั้ง สีผง (PIGMENT POWDER) สีเม็ด
(MASTERBATCH) สารเติมแต่ง (ADDITIVES) ประเภทต่างๆ ที่จะ
นำไปใช้ปรับแต่งหรือเสริมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่ง
ขึ้น และด้วยความมุ่งมั่นในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า
บริษัทจึงเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว  ตรงต่อเวลา  ด้วยสินค้าที่ได้
คุณภาพตรงตามความต้องการ อันทำให้บริษัทชั้นนำต่างๆ เชื่อถือ
และไว้วางใจเรามาอย่างต่อเนื่อง


Back to first page >>