บริษัท ยูโรเท็ค เคมีคอลส์ ซัพพลาย จำกัด

        
           บริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย สีผง (PIGMENT POWDER)
สีเม็ด (MASTERBATCH)  ที่เหมาะกับพลาสติกประเภทต่าง ๆ
และ  สารเติมแต่ง (ADDITIVES)  เพื่อเสริมคุณภาพของชิ้นงาน
พลาสติก  รวมทั้งบริการเทียบสีเร่งด่วนด้วยคุณภาพการผลิตที่ได้
มาตรฐาน

           มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสี ด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิตอันทันสมัยเพื่อให้สีมีความแม่นยำสม่ำเสมอตามที่ลูกค้าต้องการ
โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ
ทำให้บริษัทชั้นนำต่างๆ เชื่อถือและไว้วางใจเรา ทั้งนี้บริษัท ยูโรเท็ค
เคมีคอลส์ ซัพพลาย จำกัด คำนึงถึงประโยชน์และความประทับใจของ
ลูกค้าเสมอมา

 

 !!! New Products !!! 

DIAMOND STAR ANTI-RUST SPRAY 
(สเปรย์ป้องกันสนิม)

 DIAMOND STAR MOULD RELEASE 
(สเปรย์ช่วยถอดแบบโมลด์)

 DIAMOND STAR PLASTIC BLENDING OIL 
(น้ำมันช่วยให้ผงยึดเกาะเม็ดพลาสติก)

## ผลิตภัณฑ์ปราศจากสาร CFC ##


Back to first page >>