สีเม็ด (Color Masterbatch)

      สีที่มีลักษณะเป็นเม็ด เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของผงสีในขณะผสมกับเม็ด
พลาสติกชนิดต่างๆ  และควบคุมสีของ
ผลิตภัณฑ์   ให้มีความสม่ำเสมอไม่
ผิดเพี้ยน  สีเม็ดมีคุณสมบัติด้านความ
สะดวกต่อการใช้งานและด้านคุณสมบัติ
ที่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์

         สีเม็ด (masterbatch)  เกิดจากการนำสีผงในปริมาณสูง  และ
สารเติมแต่ง มาผสมกับพลาสติกตัวพา (carrier) ที่เหมาะสมแล้วอัดรีด
ทำออกมาเป็นเม็ดสี  เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน  ลดภาระในการทำ
ความสะอาดเครื่องผสม และช่วยลดมลภาวะฝุ่นสี

         ประเภทของแม่สีที่นำมาใช้ในการผลิตสีเม็ดมีทั้งสี organic 
(สีอินทรีย์) , สี inorganic (สีอนินทรีย์) , สี metallic (สีบรอนซ์) ,
pearlescent (สีมุก),fluorescent (สีสะท้อนแสง),phosphorescent
(สีเรืองแสง)


 

Back to first page >>