นโยบายบริษัท

        1. บริการดีเยี่ยม
        2. เต็มเปี่ยมคุณภาพ
        3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
        4. เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นโยบายคุณภาพ

        1. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
        2. เน้นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า
        3. สนับสนุนการฝึกฝนและค้นคว้า
        4. หมั่นตรวจตราเพื่อแก้ไขให้ทันท่วงที


คำมั่นสัญญา 
      >> 
สินค้าได้คุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา

         สินค้าต้องได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ และส่งตรงถึงมือ
ลูกค้าในเวลาที่กำหนด นี่คือคำมั่นสัญญาที่เราให้กับลูกค้าเสมอ เรา
ทำงานแบบตรงไปตรงมา และรักษาคำพูดอย่างเคร่งครัด เรามีความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในคุณภาพและ
บริการของเรา  เพื่อที่จะได้มีโอกาสใช้ความสามารถและศักยภาพ
ที่ดีของเรา ในการสนับสนุนธุรกิจของท่าน

ความเชี่ยวชาญ 
      
>> การเข้าถึงทุกรายละเอียดของสี

         เพราะเราเชื่อว่า ความรู้ในวิทยาการผลิตสีที่จะสร้างสรรค์งาน
ที่มีคุณภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าได้ต้องมีการปรับปรุง
ฝึกฝนตลอดเวลา  เราจึงให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเทคนิคของ
ทีมงานและวิจัยเพื่อหาเทคนิคการทำงานใหม่ๆ และแก้ปัญหาต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราใช้อุปกรณ์การทำงานที่แม่นยำทันสมัย
เพื่อตรวจสอบการกระจายตัว ความแม่นยำของสีและคุณสมบัติต่างๆ
ให้ได้คุณภาพสม่ำเสมออย่างเป็นกระบวนการ  โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ลดความเบี่ยงเบนของสีให้เหลือน้อยที่สุด  ให้สีตรงตามข้อกำหนด
อย่างแม่นยำตั้งแต่ครั้งแรก


 

Back to first page >>